TODAY'S EVENTS
Date: 13-01-2018

ALANKARA ( "ಗರುಡ ಗಮನ" ಅಲಂಕಾರ - ದೇವಾ ಬಂದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾ "ಗರುಡ ಗಮನ" ಬಂದಾ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದಾ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಾMAHAPOOJA
ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಗಮನದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೇದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ

ಒಲಿಪೆ

ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.