TODAY'S EVENTS
Date: 16-01-2018

ALANKARA ( "ಸೀತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ" ಅಲಂಕಾರ )MAHAPOOJA


ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
"ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ