TODAY'S EVENTS
Date: 17-01-2018

ALANKARA ( ವಜ್ರಕವಚ ಅಲಂಕಾರ )
MAHAPOOJA

ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ
ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನ
ಕೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಮಧ್ವಾOಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ (ಡಾರ್ಮೆಟರಿ ) ಉದ್ಘಾಟನೆ