TODAY'S PROGRAM
Date: 19-06-2017

ALANKARA ( ಕುಬ್ಜಾಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗ ಅಲಂಕಾರ )


MAHAPOOJA
ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ ಸಿ.ಸಕ್ಸೆನಾ ಭೇಟಿ
ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ-ಹರಿಕಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು - ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ