ಉಚಿತ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

ಉಚಿತ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

  • April 10th, 2016

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎ. ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೩೦೦ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಹಾಗೂಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ರಘುರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

Read More
Kattige Muhurtha

Kattige Muhurtha

  • August 21st, 2015

The Pejawar Mutt performed the ‘Kattige Muhurta’, the third of the preliminaries before the next Paryaya festival, here on 8AM, August 21st 2015.

Read More
Akki Muhurtha

Akki Muhurtha

  • February 11th, 2015

’Akki Muhurta’, which forms part of the four-part ritual in the run-up to the Paryaya celebrations, is a traditional practice to gather rice for ’Annadana’ during the two years before the next Paryaya Peetha ascension.

Read More
Bale Muhurtha

Bale Muhurtha

  • December 6th, 2014

Sri Sri Vishweshatheertha Swamiji of Pejawar Math performed ‘Bale Muhurta’ as a pre-Paryaya preparation ceremony in the Math premises.

Read More