Guruparampare of Sri Pejavara Matha


1. Sri Adhokshajateertharu 18. Sri Vishvavandyateertharu
2. Sri Kamalakshateertharu 19. Sri Vidyarajateertharu
3. Sri Pushkarakshateertharu 20. Sri Vishvamurtiteertharu
4. Sri Amarendrateertharu 21. Sri Vishvapatiteertharu
5. Sri Mahendrateertharu 22. Sri Vishvanidhiteertharu
6. Sri Vijayadhvajateertharu 23. Sri Vishvadheeshateertharu
7. Sri Uttamateertharu 24. Sri Vishvadhirajateertharu
8. Sri Chintamaniteertharu 25. Sri Vishvabodhateertharu
9. Sri Damodarateertharu 26. Sri Vishvavallabhateertharu
10. Sri Vasudevateertharu 27. Vishvapriyateertharu
11. Sri Vadeendrateertharu 28. Sri Vishvavaryateertharu
12. Sri Vedagarbhateertharu 29. Sri Vishvarajateertharu
13. Sri Anuprajnateertharu 30. Sri Vishvamanoharateertharu
14. Sri Vishvaprajnateertharu 31. Sri Vishvajnateertharu
15. Sri Vijayateertharu 32. Sri Vishvamanyateertharu
16. Sri Vishveshwarateertharu 33. Sri Vishveshateertharu (reigning peetadhipathi)
17. Sri Vishvabhushanateertharu 34. Sri Vishvaprasannateertharu (chikkapatta)