ವಿ.ಅರ.ಎಲ್.ನ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರರವರು ಭೇಟಿ

ವಿ.ಅರ.ಎಲ್.ನ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರರವರು ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ವಿ.ಅರ.ಎಲ್.ನ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.