ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ  ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು

 - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ  ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಭೇಟಿ