ಎಲ್.ಅಂಡ್ ಟಿ.ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ & ಎಂ.ಡಿ.- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್

ಎಲ್.ಅಂಡ್ ಟಿ.ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ & ಎಂ.ಡಿ.- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಅಂಡ್ ಟಿ.ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ & ಎಂ.ಡಿ.- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ರವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ಎಲ್.ಅಂಡ್ ಟಿ.ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ & ಎಂ.ಡಿ.- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್
 - ಎಲ್.ಅಂಡ್ ಟಿ.ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ & ಎಂ.ಡಿ.- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್