ಉಡುಪಿಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನವರ ದೇಣಿಗೆ

ಉಡುಪಿಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನವರ ದೇಣಿಗೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನವರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ಉಡುಪಿಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನವರ ದೇಣಿಗೆ