ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ .03.12.2017ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ತಾ.04.12.2017ನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪರ್ಯಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ರಥಬೀದಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆಡಿಸಲಾಯಿತು.

 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ
 - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ