ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ , ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿ.ವಿ.ಹೆಗಡೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್- ಕೆಳಂಜೆ, ತೆಂಕಬೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್-ಉಪ್ಪೂರು ಹಾಗೂ ಜೈಹಿಂದ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್- ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ