ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ , ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್-ಬಸ್ರೂರು , ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್- ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ -ಉದ್ಯಾವರ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ